BJÖRKMAN VALUE AB

Välkommen till Björkman VALUE AB – Er partner inom hälsa och utbildning

Konsultverksamhet:

Vårt mål är att bidra till en kvalitativt bättre sjukvård genom verksamhetsgenomlysning och kunskapsöverföring inom områdena radiologi, handkirurgi, ortopedi och rehabilitering.

Produktion:

Vår verksamhet omfattar även produktion och distribution av vetenskapligt, pedagogiskt och konstnärligt material med medicinsk och teknisk inriktning.

Utbildnings- och föreläsarverksamhet:

Björkman VALUE AB engagerar sig i utbildnings- och föreläsarverksamhet för att främja kunskap och kompetensökning inom radiologi och handkirurgi/rehabilitering.